dimarts, 31 de maig de 2016

XVII DIADA ESPORTIVA

El passat divendres 27 de maig celebràrem la XVII Diada Esportiva a la nostra escola. Com cada any vàrem gaudir d'un dia ple d'esport, jocs i activitats a l'aire lliure tots junts.
Gràcies a tots els que heu fet possible una nova edició, especialment al Bar Restaurant Santa Gertrudis i al Bar Ulivans per patrocinar-nos les camisetes i al Camping Cala Nova pels castells inflables.

Aquí teniu unes fotos:

DONACIÓ A LA CREU ROJA

El passat 26 de maig els alumnes del 2n cicle de la nostra escola vàren fer  entrega a la Creu Roja dels sous recaptats en el mercat solidari de nadal i en l'esmorzar solidari organitzat pels propis alumnes.
Els alumnes varen decidir entregar tot el recaptat a aquesta ONG per la labor que està duent a terme amb els refugiats de Siria.

NOTÍCIA PUBLICADA AL DIARIO DE IBIZA

Si voleu continuar ajudant ho podeu fer de les següents maneres:dimecres, 11 de maig de 2016

AJUTS DE MENJADOR, CURS 2016-2017

BENVOLGUDES FAMÍLIES:


Us informem que s’han convocat ajudes individualitzades de menjador per als alumnes no universitaris de l’etapa d’Educació Infantil I Primària  per al curs 2016/17.
Aquestes ajudes tenen per objecte ajudar als alumnes que tinguin més dificultats per assolir el pagament d’aquest servei.
El termini per presentar aquesta sol·licitud és fins dia 23 de maig de 2016.

Beneficiaris:

  • Són beneficiaris dels ajuts els alumnes usuaris del servei de menjador en els quals concorren determinades circumstàncies socioeconòmiques o de transport.  
  • Beneficiaris directes i per barem.

Requisits:

  • Utilitzar de forma permanent el menjador escolar.
  • Haver presentat la sol·licitud en un imprès formalitzat que es  pot trobar a la pàgina web oficial https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2612125 o recollir en la secretaria d’aquest centre i la documentació requerida en el termini establert.

Documentació a presentar:

-       Les sol·licituds: per obtenir les ajudes de menjador s’han de formalitzar en un imprès normalitzat.
-       Els sol·licitants han d’aportar, juntament amb la sol·licitud emplenada,  el DNI en vigor, NIF o, en cas de ser estrangers, NIE, de tots els membres computables de la unitat familiar que tinguessin 16 o més anys en data 31 de desembre de 2015.
-       Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components, en els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
-       Certificat de convivència a efectes de computar els membres de la unitat familiar.

a) Per obtenir punts per criteris familiars:

·    Per família nombrosa, s’ha de lliurar la fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent a 31 de desembre de 2015.
·     Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial  que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o discapacitat.
·         Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.
·         Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la monoparentalitat (Còpia compulsada del Llibre de Família on consti un sol progenitor).
·      Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, basta comunicar-ho a la sol·licitud d’ajudes de menjador.

b) Per obtenir punts relatius a condicions socio-familiars desfavorables:
El centre requerirà la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant.

Els impresos de la sol·licitud els podeu passar a recollir i entregar  a la secretaria del centre, de 9  a 10h hores diàriament.

Per qualsevol dubte passau per la secretaria del centre o visitau la web de Conselleria.
               
Santa Gertrudis, 11 de maig 2016.

                L’equip directiu.

BARRUGUET FESTIVAL

Com cada any l'Ajuntament de Santa Eulària organitza el festival de teatre BARRUGUET FESTIVAL.
Els alumnes del nostre centre assitiran a diferents espectacles els dies 18 i 20 de maig durant l'horari lectiu (rebreu més informació des de les tutories).
Aquí teniu el programa complet.Programa Barruguet 2016 by cpsantagertrudis

dilluns, 9 de maig de 2016

INCLUSIÓ

Ahir el programa Engrecats d'IB3 va presentar el capítol dedicat a la inclusió on apareix la nostra escola com a espai d'inclusió. Si voleu veure'l de nou o no vareu poder veure'l aquí us deixam l'enllaç.(La nostra escola surt al minut 44)


INCLUSIÓ

JORNADES ESPORTIVES A SANTA EULÀRIA

Com ja sabeu els alumnes de primària de la nostra escola han participat aquestes darreres setmanes en les jornades esportives solidàries. Aquest any l'aportació voluntària anava destinada a l'ONG JUNTOS.

JORNADES ESPORTIVES ORGANITZADES by cpsantagertrudis