dijous, 19 de juny de 2014

PROJECTE DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES:

Amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultra i Universitats de 9 de maig de 2014 per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, els centres educatius hem hagut de modificar alguns aspectes del Projecte de TIL.
La comissió de coordinació pedagògica és l’encarregada d’elaborar-lo o modificar-lo. Per a l’aprovació, els òrgans competents són el claustre de professors, quant als aspectes educatius i de concreció curricular; i,la direcció, pel que respecte a l’aprovació final
Aquí teniu el nostre Projecte:  

CALENDARI ESCOLAR 2014/15:

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 26 de març de 2014 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

RECORDAU LES CLASSES COMENÇARAN EL 12 DE SETEMBRE DE 2014.

BON ESTIU I FINS EL PROPER CURS!!!!!!!

CALENDARI ESCOLAR 2014/15

dimarts, 17 de juny de 2014

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA:


        DOCUMENTACIÓ PER  LA MATRÍCULA
               DATES DE PRESENTACIÓ DEL 23 AL 25 DE JUNY  
      HORARI DE SECRETARIA: DE 9 A 11H.


 La documentació que heu de portar és la següent:

§       FOTOCÒPIA TARJETA SANITÀRIA (s’ha de dur ja feta al centre)

§       UNA FOTO TAMANY CARNET (a soles dur els alumnes d’educació infantil   
          i  1r. d’educació primària)

§       FULL DE DADES EMPLENAT (poseu totes les dades que es demanen i de   
          manera clara per tal d’evitar errors)

§       FULL D’AUTORITZACIÓ DE SMS I E-MAIL EMPLENAT i AUTORITZACIÓ DE    
          DRET D'IMATGE.
§       FULL  D'ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES (Alumnes d'Educació Primària)


ELS FULLS DE DADES I EL FULL D'AUTORITZACIÓ DE SMS I EMAIL ELS PODEU DESCARREGAR AQUÍ  O ES PODRAN RECOLLIR A  SECRETARIA A PARTIR DEL 20 DE JUNY. 

 FULL DE DADES
AUTORITZACIO SMS 
AUTORITZACIÓ TRANSPORT 

Només per als alumnes de Primària:
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 

 AGRAÏRIEM QUE EN LA MESURA DEL QUE SIGUI POSSIBLE  ES DUGUI JA LA DOCUMENTACIÓ EMPLENADA I TOT EL QUE ES DEMANA PREPARAT.

diumenge, 15 de juny de 2014

DOCUMENTAL DANSA!

Us presentam el documental DANÇA! Dirigit per Fernando Monge. El curs passat més de 140 alumnes van participar en el projecte educatiu Dansa!, entre ells, els alumnes que aquest curs fan 5è de primària de la nostra escola. En el documental es pot veure l’evolució dels nens i adolescents de quatre centres educatius de Santa Eulàlia (CEIP Santa Gertrudis, CEIP Sant Ciriac, CEIP S’Olivera i l’IES Xarc) i del grup de teatre de persones amb discapacitat Vaporustedes. Es va començar treballant l’expressió corporal i la dansa, a on domina la llibertat de moviments, les sensacions i les emocions. En una segona part, als alumnes se’ls va inculcar la disciplina necessària per a crear un espectacle entre tots i la importància del silenci a l’hora de coordinar-se i de entendre a l’altre.


Esperem que el gaudiu!!!