PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

El nostre centre forma part del programa de reutilització de llibres. Gràcies a aquest programa i la col.laboració de la Conselleria d'Educació, Ajuntaments i Famílies el centre disposa d'un fons de material de consulta, llibres de lectura, material didàctic, llibres de text, del qual fan ús els alumnes del centre.
Per continuar formant part del programa el curs 18-19 heu d'emplenar el full d'adhesió que trobareu a continuació i entregar-lo junt amb el justificant bancari als tutors/es abans del 22 de juny.

FULL D'ADHESIÓMÉS INFORMACIÓ DEL PROGRAMA
Primerament, us volem transmetre com a equip docent la valoració d’aquest programa
de Reutilització.  Consideram que ha estat molt positiva i que a més de reutilitzar els llibres educam
en la sostenibilitat i els valors mediambientals i socials, reduïm la despesa familiar en la compra  de
llibres i de material didàctic  i ampliam el nostre fons de llibres i material didàctic.
Així que us animam a que tots i totes us adheriu a aquest programa.

En què consisteix el Programa de Reutilització?
El Programa de Reutilització consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic de
titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la
Conselleria d’Educació i Cultura i dels Ajuntaments on estan empadronats els alumnes, i si escau,
d’altres institucions públiques o privades, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres i material
didàctic perquè l’alumnat els empri i els reutilitzi.

Objectius
1.     Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres  i material didàctic.
2.      
3.    Mantenir un fons de llibres i de material didàctic en règim d’ús pels alumnes.
4.     
5.    Estalviar en la compra dels llibres i adquirir més material didàctic.
6.     

Com es manté el fons?
El fons de llibres estarà format per els llibres o material didàctic adquirits pel centre amb
les aportacions econòmiques anuals rebudes.

Els fons rebrà les aportacions de:
·       La Conselleria d’Educació i Cultura; 50€ per als alumnes que s’hagin adherit al programa de
·       reutilització.
·       L’Ajuntament de Santa Eulària: 35€ per als alumnes de nova adhesió i 25€ per als alumnes ja
·        
·       adherits.
·       Els pares, mares o representants legals de l’alumnat adherit al programa de reutilització:
·        25€.

Implantació
1.     Tots els cursos de primària formen part d’aquest programa.
2.     La Conselleria d’Educació i Cultura donarà suport econòmic, tècnic i d’assessorament als centres educatius adherits al Programa de Reutilització i creació d’un fons de llibres i material didàctic.

Adhesió de les famílies
1.   L’alumnat de tots els cursos de primària poden participar en el Programa de Reutilització sempre que els pares, mares o representats hagin fet l’aportació econòmica anual.
2.     A començament del curs, en el mes de setembre, el centre cedirà a l’alumnat adherit al Programa de Reutilització, els llibres, quadernets  i el  material didàctic que farà servir durant el curs.
3.    L’alumnat que es matriculi una vegada iniciat el curs adquirirà el dret de poder adherir-se al Programa de Reutilització en les mateixes condicions que els altres alumnes.
4.    L’alumnat adherit al Programa de Reutilització que es doni de baixa al centre haurà de tornar els llibres al fons del centre.

Normes d’ús
1.     Els llibres i material didàctic adquirit que formen part del fons quedaran al centre a final de curs..
2.     Els llibres no reutilitzables (quadernets) se’ls queden els alumnes.
3.    La comissió de coordinació pedagògica establirà les normes d’utilització dels llibres del fons que faran referència a la conservació, pèrdua i aplicació de les tècniques d’estudi.

Si teniu algun dubte podeu preguntar a la direcció del centre.
Atentament,

La direcció del centre.