dimarts, 20 de desembre de 2011

Full informatiu desembre 2011

Canvis al servei de menjador

Us informam que a partir del mes de gener hi haurà canvis en els pagaments de l'escola matinera i el menjador. 
Es canvia el preu de la mensualitat de L'ESCOLA MATINERA. Els alumnes usuaris fixos d'aquest servei abonaran 20 euros i els esporàdics 1'5 euros.
La gestió econòmica del MENJADOR ESCOLAR la portarà el càtering de S'OLIVERA, per tant les mensualitats es faran al número de compte: 0049-5935-79-2695023501, abans de cada dia 10 de cada mes. El preu serà de 111 euros mensuals per als alumnes usuaris fixos d'aquest servei. Els alumnes esporàdics pagaran 6,75 euros per dia. Els tiquets es vendran en el mateix menjador, i continuaran venent bons a 33 euros. 
 
RECORDAU, A PARTIR DE GENER LA SECRETARIA DEL CENTRE JA NO VENDRÀ TIQUETS DE MENJADOR.