COMISSIONS


Al nostre centre comptem amb tres comissions:

  • La comissió de medi ambient:
    formada per mestres de diferents cicles i un representant de l’equip directiu. Aquesta s’encarrega de fer les actuacions pertinents per generar hàbits, actituds i valors respectuosos amb el medi ambient. També durant l’horari lectiu el coordinador juntament amb  representants d’alumnes dels diferents cicles organitza diferents activitats enfocades a assolir aquests objectius. Informar-vos que la nostra escola participa en el Programa de Centres Ecoambientals en col·laboració amb la Conselleria de medi ambient. 
     Per a més informació visitau el seu bloc: comissió de medi ambient 
      
  • La comissió de convivència formada per un representant dels mestres, una orientadora, una treballadora social, un de les famílies (Maria, mare de na Júlia de 2n) i la directora. Aquesta comissió s’encarrega de fer el seguiment del pla de convivència i de vetllar per la millora de la convivència de tota la comunitat educativa
  •  La comissió lingüística que s’encarrega de vetllar pel compliment del projecte lingüístic del centre i de fer les modificacions o revisions oportunes.