dimecres, 28 de novembre de 2012

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR:

Avui hem realitzat en claustre les eleccions del sector de mestres per al Consell Escolar. Havíem de triar-ne tres i han sortit elegits: Albert Ballester, Magdalena Merino i Neus Marí.
Demà es duen a terme les eleccions del sector de pares i mares per al Consell Escolar.
Demà dijous 29 de novembre ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DEL SECTOR DE PARES I MARES, a la biblioteca de primària a partir de les 13:45 hores fins les 16:00 hores. Portau el DNI !!         
Animau-vos a venir !!
                                                           

   


divendres, 23 de novembre de 2012

TALLERS AMIPA! Diumenge 25 de novembre.

Proposta de Teatre

Us proposam una obre de treatre familiar:

dijous, 22 de novembre de 2012

I CONGRÉS D'INFÀNCIA DE LES ILLES BALEARS:

El dilluns 19 de novembre es va celebrar a Palma de Mallorca, el I Congrés de la Infància de les Illes Balears presidit per  Pere Rotger, el president del Parlament de les Illes Balears.
Aquest Congrés està organitzat per UNICEF i l’Oficina de Defensa dels Drets del Menors i es va  celebrar una sessió extraordinària amb motiu del Dia Mundial de la Infància.
A aquest Congrés va assistir una alumna de la nostra escola, Ana Tur Planells (delegada de 5è de Primària) com a representant del Consell e l'infància de Santa Eulària des Riu, i va intervenir llegint les conclusions del ple infantil municipal sobre el què els preocupa als infants de Santa Eulària.
Si clicau aquí podreu llegir quines són les preocupacions dels infants del nostre municipi.

dimecres, 14 de novembre de 2012

BEQUES:Us comuniquem que s’han convocat ajudes individualitzades de transport escolar pels alumnes d’Educació Infantil, d’Educació Primària i Secundaria Obligatoria què compleixin totes i cada una de les següents condicions:

 1. Cursar estudis d’educació infantil (3-6 anys),  educació primària o secundaria obligatòria en un centre públic.
 2. No poder fer ús de les rutes de transport escolar  contractades per l’Administració  educativa.
 3. Tenir domicili familiar situat a 3 o més  km de distància del centre on estigui matriculat.
 4. Tenir el quocient resultant de dividir tots els ingressos dels  membres que en formen part de la unitat familiar no superiors a 5500 euros. Aquest criteri no serà d’aplicació als supòsits d’alumnat d’educació infantil que al seu terme municipal no hi hagi cap centre públic que imparteixi aquest ensenyament.
 5. Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en els terminis establerts. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
a)     Certificat d’empadronament i/o convivència.
b)     Certificat de distància expedit per l’Ajuntament que acrediti la distaància entre el domicili familiar i el centre educatiu o
certificat de distància entre el domicili familiar i l’itinerari d’una ruta de transport escolar.
c)     Amb relació a la renda de la unitat familiar, l’Administració educativa
sol·licitarà de l’Agència estatal de l’Administració Tributària el certificat de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici 2011 als efectes pertinents.
En el cas que l’interessat expressés la seva negativa per aquesta consulta haurà de presentar el/s certificat/s de l’Agència estatal de l’Administració Tributària on es faci constar la casella 455 i 465 de la declaració de l’IRPF de l’exercici 2011 del pare i/o la mare o dels tutors del sol·licitant, segons el cas. En els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es tindrà en compte la renda de qui ostenti l’exercici de la guarda i custòdia; en el supòsit que sigui compartida, es tindrà en compte la dels dos progenitors.
En cap cas no serà suficient per a aquest criteri la presentació del certificat lliurat per l’AEAT que acrediti que no s’està obligat a fer la declaració de la renda, si no s’hi adjunta un justificant d’ingressos.
En cas que la familia no pugui presentar el certificat de l’AEAT per no estar inscrita en els seus registres, haurà de presentar un certificat de serveis socials on es valori la situació econòmica de la unitat familiar.
d)     Fotocòpia del llibre de família actualitzat amb tots els seus components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha de presentar la sentencia judicial que ho declari, com també el conveni regular que s’hi estableix. La separació de fet ha d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que la demostri.
e)     Sol·licitud normalitzada.

Les sol·licituds es poden recollir a la secretaria del centre o baixar en el següent enllaç http://dgplacen.caib.es (Govern, c. D’educació, cultura i universitats, organització, Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives

 Es fixa com a data límit per a la presentació de la sol·licitud el dia 20  de novembre de 2012. L’horari de secretària per poder entregar la documentació és de dilluns a dimecres de 9 a 9:40h, dijous de 13 a 14h.

        

ESTAM EN FESTES!!

Demà dijous 15 DE NOVEMBRE celebram les festes del nostre poble. Com ja fem els darrers anys aquest dia l'organitzem entre tots els alumnes del centre :
 • EDUCACIÓ INFANTIL,  s'encarrega de la decoració del poble de Santa Gertrudis i han preparat unes cançonetes.
 • PRIMER CICLE, ha realitzat cartells informatius per penjar al poble.
 • SEGON CICLE, ha elaborat diferents programes de festes i s'han repartit a tots els alumnes del centre.
 • TERCER CICLE,, s'ha encarregat d'organitzar els jocs tradicionals que es faran a la plaça de l'esglèsia. 
 • La Comissió de Normalització Lingüística, han elaborat el pregó de festes.
Podeu visitar els blogs de les classes per a veure quant han treballat els nostres alumnes.

L'horari previst per al dia de demà, si el temps ens acompanya és el següent:
 •  A les 10.00 hores:  Pregó i cançonetes d'infantil a l'envelat.
 •  A les 11:00 hores: Esmorzar compartit a l'escola de primària.
 •  A les 12:00 hores: Jocs tradicionals a la plaça de l'esglèsia.
                                  Us esperam a tots!!!

dimarts, 6 de novembre de 2012

REGAL PER L'ESCOLA.


El grup de pares i mares de la classe de 5è d'Educacio Primària, ELS 25 AVENTURERS, han obsequiat al centre amb un equip de música, el que sona quan entram i sortim de classe.
                 MOLTES GRÀCIES