dimecres, 11 de març de 2015

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
El darrer  Claustre i  Consell  Escolar es va aprovar el nou document del Projecte Lingüístic de centre tenint en compte la normativa vigent. 
A Infantil es tornen a impartir totes les àrees en català exceptuant una hora i mitja en anglès setmanalment. Els alumnes que hagin sol·licitat la primera llengua de l'ensenyament en castellà rebran 6 hores setmanals en castellà.
A primària, l'àrea de matemàtiques s'impartirà en llengua catalana. Continuarem impartint les classes d'educació plàstica (Racó d'artistes) i les classes d'Educació Física en anglès per donar continuïtat al Programa de Seccions Europees. Cal dir, que comptem també aquest curs amb l'auxiliar de conversa 6 hores setmanals.
Podreu consultar aquí el document complet.