dimarts, 18 de juny de 2013

MATRÍCULA DELS ALUMNES ADMESOS:                                       DOCUMENTACIÓ PER  LA MATRÍCULA
                  DATES DE PRESENTACIÓ DEL 24 AL 26 DE JUNY  
                         HORARI DE SECRETARIA: DE 9 A 11H. I DE 12 A 14H.


 La documentació que heu de portar és la següent:

§       FOTOCÒPIA TARJETA SANITÀRIA (s’ha de dur ja feta al centre)

§       UNA FOTO TAMANY CARNET (a soles dur els alumnes d’educació infantil   
          i  1r. d’educació primària)

§       FULL DE DADES EMPLENAT (poseu totes les dades que es demanen i de   
          manera clara per tal d’evitar errors)

§       FULL D’AUTORITZACIÓ DE SMS I E-MAIL EMPLENAT i AUTORITZACIÓ DE    
          DRET D'IMATGE.ELS FULLS DE DADES I EL FULL D'AUTORITZACIÓ DE SMS I EMAIL EL PODEU DESCARREGAR AQUÍ  O ES PODRAN RECOLLIR EN SECRETARIA A PARTIR DEL 20 DE JUNY.

AGRAÏRIEM QUE EN LA MESURA DEL QUE SIGUI POSSIBLE  ES DUGUI JA LA DOCUMENTACIÓ EMPLENADA I TOT EL QUE ES DEMANA PREPARAT.