dijous, 9 de juny de 2016

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
CURS 2016/17


Us recordam en què consisteix el Programa de Reutilització?


El Programa de Reutilització consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de cada municipi, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres  i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els reutilitzi, mentre sigui possible fer-ne ús.


El fons rebrà les aportacions de:LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

50€

L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA
35€ per als alumnes de nova adhesió al pla

25€ per a la resta d’alumnes

APORTACIÓ DELS PARES I MARES

25€

Si us adheriu al programa de Reutilització la quantitat que s’ha d’abonar  és de 25€ a ingressar fins al dia 3 de juny. 15 de juny


Els pares i mares  o representants legals de l’alumne han d’ ingressar al BANC MARE NOSTRUM al núm. de compte:

ES11 0487 2206 16 2000002037L’ingrés s’ha de fer amb el nom, llinatges de l’alumne i el curs al que anirà. En cas de germans heu de fer un ingrés per cadascú i s’ha de lliurar el rebut/comprovant del banc als vostre tutors/es.
RECORDAU QUE SI NO ES FA L’INGRÉS EN EL TERMINI ESTABLERT ES PERD EL DRET A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA.