divendres, 17 de juny de 2016

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESSIÓ CURS 16-17


A continuació teniu el llistat d'alumnes admessos al nostre centre pel curs 16-17.
Recordau que és molt important passar pel centre del 22 al 27 de juny per formalitzar la matrícula.

LLISTAT DEFINTIU ADMESSOS CURS 16-17

Documents per formalitzar la matrícula:
- Fotocòpia de la targeta sanitària.
- Full autorització imatges
- Full autorització sms/e-mail.
- Imprés matrícula.
- (Alumnes de primària) Full adhesió al programa de reutilització de llibres. (entregau justificant bancari a l'hora de formalitzar  la matrícula)
- (Alumnes d'educació infantil) 2 fotografies tamany carnet.