dimarts, 11 d’octubre de 2016

ELECCIONS DEL CONSELL ESCOLAR
Us informam que aquest curs escolar realitzarem al nostre centre Eleccions al Consell Escolar.
Recordam que el Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa (pares i mares, alumnes, mestres i Ajuntament)  els quals intervenen activament en el funcionament i govern del nostre centre.
Al nostre centre, el Consell escolar està compost per: la  Directora, la Cap       d'estudis, el Regidor com  representant de l’Ajuntament, cinc mestres, cinc  pares o  mares (un de l’AMIPA i quatre d’elegits/des), la Secretària, amb veu però sense vot i un  alumne de tercer cicle.
El Consell Escolar es renova per meitats cada dos anys. El nostre centre durant el curs  2014/15 va renovar la meitat corresponent, i aquest curs hem de renovar l’altra meitat.
     Us comuniquem que aquest dimarts 11 d’octubre s'ha celebrat el sorteig dels pares/mares i mestres que formaran la Junta Electoral la qual regularà tot el  procés d’eleccions del Consell Escolar.
               Us anirem informant de tot el calendari d’eleccions.Si teniu algun dubte i voleu més informació passeu per secretaria.

                                                Gràcies per la vostra col·laboració .

Santa Gertrudis, 11 d’octubre de 2016.
La direcció del centre.