dilluns, 22 de juny de 2015

MATRÍCULA CURS 15-16


DOCUMENTACIÓ PER  LA MATRÍCULA 
DATES DE PRESENTACIÓ DEL 22 AL 24 DE JUNY  
HORARI DE SECRETARIA: DE 9 A 14H.


 La documentació que heu de portar és la següent:

§       FOTOCÒPIA TARJETA SANITÀRIA (s’ha de dur ja feta al centre)

§       DUES FOTOS TAMANY CARNET (només els alumnes d’educació infantil)

§       FULL DE DADES EMPLENAT (poseu totes les dades que es demanen i de   
          manera clara per tal d’evitar errors)

§       FULL D’AUTORITZACIÓ DE SMS I E-MAIL EMPLENAT i AUTORITZACIÓ DE    
         DRET D'IMATGE.
§       FULL  D'ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
         (Alumnes d'Educació Primària)


ELS FULLS DE DADES I EL FULL D'AUTORITZACIÓ DE SMS I EMAIL ELS PODEU DESCARREGAR AQUÍ  O ES PODRAN RECOLLIR A  SECRETARIA A PARTIR DEL 20 DE JUNY. 

FULL DE DADES
AUTORITZACIO SMS 
AUTORITZACIÓ TRANSPORT 

Només per als alumnes de Primària:
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 

AGRAÏRIEM QUE EN LA MESURA DEL QUE SIGUI POSSIBLE  ES DUGUI JA LA DOCUMENTACIÓ EMPLENADA I TOT EL QUE ES DEMANA PREPARAT.