dijous, 19 de juny de 2014

PROJECTE DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES:

Amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultra i Universitats de 9 de maig de 2014 per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, els centres educatius hem hagut de modificar alguns aspectes del Projecte de TIL.
La comissió de coordinació pedagògica és l’encarregada d’elaborar-lo o modificar-lo. Per a l’aprovació, els òrgans competents són el claustre de professors, quant als aspectes educatius i de concreció curricular; i,la direcció, pel que respecte a l’aprovació final
Aquí teniu el nostre Projecte: