dijous, 6 de juny de 2013

TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES:

Benvolguts pares i mares,

El decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües (TIL) als centres docents no universitaris de les Illes Balears, estableix que els centres educatius han d'elaborar un projecte de tractament integrat de llengües amb l'objecte d'establir unes directrius bàsiques per al seu desenvolupament i aplicació.
A continuació teniu a la vostra disposició el primer esborrany del projecte que el nostre centre ha elaborat: