dimarts, 12 de juny de 2012

PROGRAMA ARCE:


La nostra escola participa juntament amb altres tres centres de diferents comunitats (Alceda de Santander, Rellinars de Barcelona i Zaragoza) en un projecte comú:
“INVESTIGAR CIENCIA CON LOS DEMÁS PARA COMPRENDER
 EL MUNDO”
     A la primera trobada, que ferem el gener passat a Rellinars, decidirem el camí que seguiria el nostre projecte comú , i acordarem construir els nostres pobles des d’una mirada de sostenibilitat, aprofitant que ens trobam a l’any de les energies sostenibles.
      Els darrers dies de maig es va organitzar una altra trobada a Alceda ( Santander), en la qual els representants de cada centre varen posar en comú el que hem  fet fins ara i el què pretenem fer el proper curs a cada escola.